ตรวจ proofreading & editing งานวิชาการ


เป็นบริการที่เน้นตรวจสอบและแก้ไขในทุกด้านของภาษา เพื่อให้งานเขียนมีลักษณะเหมือนกับว่า Native speaker เป็นผู้เขียนเอง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูง หรือผู้ที่รู้สึกงานเขียนของตนเองไม่ค่อยดี โดยเฉพาะคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as a second language)

บริการ Academic editing นี้จะตรวจสอบและแก้ไขตามขอบเขตดังต่อไปนี้

 • ตรวจไวยากรณ์
 • ตรวจเครื่องหมายวรรคตอน
 • ตรวจความต่อเนื่องของประโยค
 • ตรวจคำศัพท์
 • ฯลฯ

รองรับงานต่างๆ ได้ดังนี้

 • Article editing / ตรวจแก้บทความภาษาอังกฤษ
 • Essay editing / ตรวจแก้งานเขียนภาษาอังกฤษ
 • Report editing / ตรวจแก้รายงานภาษาอังกฤษ
 • Thesis editing / ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
 • Dissertation editing / ตรวจแก้สารนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
 • Research paper editing / ตรวจแก้รายงานวิจัยภาษาอังกฤษ
 • Etc. อื่นๆ

proofread4sure คัดเลือก English native editors ที่สามารถตรวจได้ทั้งแบบ British และ American English ในทุกสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการตรวจ Proofreading & editing ที่พร้อมตรวจสอบและส่งงานคืนให้ท่านอย่างรวดเร็วตามเวลาที่กำหนด ต้องการดูตัวอย่างหรือประเมินราคา คลิกที่เมนูด้านล่าง


Thank you very much. Ronariddh 26/4/2560 22:44:30

#781963 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤทธิ์ จ่ายเพียง 2,671 บาท


Thank you very much. It looks very nice after your proofreading and editing. I'm very happy with it. 24/4/2560 14:23:13

#212184 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

ธัญญา จ่ายเพียง 530 บาท


I'm impressed 24/4/2560 4:16:22

#334197 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

Suthikarn จ่ายเพียง 270 บาท


Very nice re-writing article. 26/4/2560 22:56:25

#333962 ( Rewriting - Research paper - American English )

อังกูร จ่ายเพียง 4,828 บาท


Thank you so much, very happy with the final result! 11/4/2560 17:18:44

#931746 ( Proofreading & Editing - General letter - American English )

shyapon จ่ายเพียง 214 บาท


Thank you very much Peter. Great work as always. 11/4/2560 17:09:04

#383415 ( Proofreading & Editing - General letter - American English )

shyapon จ่ายเพียง 209 บาท


Fast delivery! Thanks a lot! 10/4/2560 23:32:49

#413831 ( Rewriting - Research paper - American English )

shyapon จ่ายเพียง 449 บาท


It was a really great help! Amazing work, Peter! 10/4/2560 22:39:46

#926514 ( Rewriting - Research paper - American English )

shyapon จ่ายเพียง 1,745 บาท


Exceptional ! Thanks a lot Peter! 10/4/2560 22:34:53

#279298 ( Rewriting - Research paper - American English )

shyapon จ่ายเพียง 1,363 บาท


Fast and high quality Great job :) 9/4/2560 12:41:33

#399566 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

thitikachaibandit จ่ายเพียง 409 บาท


Just Great! 9/4/2560 9:37:57

#956233 ( Rewriting - Research paper - American English )

shyapon จ่ายเพียง 1,422 บาท


Great Job! 9/4/2560 9:37:12

#373546 ( Rewriting - Research paper - American English )

shyapon จ่ายเพียง 1,307 บาท


Thank you 7/4/2560 13:15:32

#964886 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

Grit จ่ายเพียง 519 บาท


Thank you very much... Perfect! 22/3/2560 20:24:43

#391328 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shyapon จ่ายเพียง 581 บาท


The new version is perfect. Many thanks for great work and quick service. 19/3/2560 10:05:54

#283787 ( Rewriting - Website content - American English )

chujit.jea จ่ายเพียง 807 บาท


Thank you very much. 19/3/2560 9:39:51

#313976 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

kunyaphornwun จ่ายเพียง 650 บาท


Thank you very much, recommend! 19/3/2560 16:51:45

#926851 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shyapon จ่ายเพียง 3,767 บาท


Hi, Peter. Thank you for proofing and editing my work. 23/3/2560 16:08:47

#936226 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

ecothink จ่ายเพียง 6,999 บาท


Always perfect! Thanks, Robert. 20/3/2560 21:40:29

#974592 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังกูร จ่ายเพียง 864 บาท


Great job as always, constructive comment! 16/3/2560 11:40:50

#988843 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shyapon จ่ายเพียง 3,982 บาท


Thank you very much for your fast proofing, editing and high quality of work. Good job! (: 13/3/2560 1:42:31

#314286 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

ice-hw จ่ายเพียง 696 บาท


Great job, Peter. Very happy with the result! 12/3/2560 21:30:33

#219481 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shyapon จ่ายเพียง 4,992 บาท


great 4/3/2560 23:41:55

#887665 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังกูร จ่ายเพียง 1,148 บาท


Thank you so much Peter ,Great job like always 4/3/2560 1:58:22

#994547 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK จ่ายเพียง 3,495 บาท


Thank you 28/2/2560 22:26:12

#685621 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

Nuntanut จ่ายเพียง 355 บาท


Brilliant job! 16/2/2560 23:23:43

#666821 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK จ่ายเพียง 576 บาท


Thank you very much. 17/2/2560 1:42:19

#537611 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤทธิ์ จ่ายเพียง 2,480 บาท


rapidly and effectively 8/2/2560 17:25:09

#266996 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

watcharee_g จ่ายเพียง 623 บาท


thank 7/2/2560 23:15:56

#281727 ( Rewriting - Research paper - British English )

Pimprapa จ่ายเพียง 3,623 บาท


Thank you very much for the fast response and quality work. 5/2/2560 18:17:05

#796364 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

p.phatcharaphan จ่ายเพียง 892 บาท


ok 5/2/2560 21:37:58

#954865 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังกูร จ่ายเพียง 3,383 บาท


Quick response. Thank you for the good work and recommended . 3/2/2560 15:56:08

#373874 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Mayom5586 จ่ายเพียง 1,245 บาท


Always excellent! I would give 5 stars. 2/2/2560 12:44:50

#516354 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังกูร จ่ายเพียง 3,512 บาท


Thank you very much and excellent revision. 2/2/2560 20:30:11

#442114 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤทธิ์ จ่ายเพียง 3,307 บาท


Thx for the work, mr.pete 31/1/2560 9:31:57

#528859 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

dhanachai25 จ่ายเพียง 316 บาท


Thank you :) 31/1/2560 8:33:39

#443537 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

p.phatcharaphan จ่ายเพียง 1,103 บาท


Thank you for your fast proofing. 30/1/2560 16:23:08

#935555 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

p.phatcharaphan จ่ายเพียง 690 บาท


Superb!! Thank you very much Peter 28/1/2560 22:09:53

#438571 ( Proofreading & Editing - Essay - American English )

Attawat จ่ายเพียง 2,069 บาท


thank you 29/1/2560 10:12:12

#788743 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

p.phatcharaphan จ่ายเพียง 1,166 บาท


Thank you very much Peter for your superb proofreading & editing 14/1/2560 23:18:19

#919311 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK จ่ายเพียง 4,619 บาท


Thank you very much for your support :) 11/1/2560 19:04:01

#793653 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

Nuntanut จ่ายเพียง 566 บาท


Thank you very much 12/1/2560 1:09:06

#632266 ( Proofreading - Research paper - American English )

Nuntanut จ่ายเพียง 1,481 บาท


Excellent 11/1/2560 9:30:31

#448975 ( Proofreading - Statement of purpose - British English )

rungsun.k จ่ายเพียง 289 บาท


Thank you very much Robert. 16/1/2560 9:10:13

#953272 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

ecothink จ่ายเพียง 6,646 บาท


Quick response with great work ! 7/1/2560 9:59:56

#264374 ( Rewriting - Letter of recommendation - British English )

Tanakarn จ่ายเพียง 766 บาท


Thank you for the good work. :) 6/1/2560 0:19:29

#778479 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

Supatthrarat จ่ายเพียง 635 บาท


Excellent 31/12/2559 14:34:29

#951547 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK จ่ายเพียง 4,197 บาท


Good 26/12/2559 16:15:51

#439141 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

kannaphat.ch จ่ายเพียง 4,963 บาท


Thank you very much. I'm satisfy with it. 21/12/2559 7:19:18

#521856 ( Rewriting - Website content - American English )

นพวรรณ จ่ายเพียง 1,076 บาท


I really like it. It was so fast! Thank you 17/12/2559 10:17:06

#973613 ( Rewriting - Website content - American English )

นพวรรณ จ่ายเพียง 956 บาท


Thank you very much. 15/12/2559 13:12:02

#219727 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

nopbhornphet8941 จ่ายเพียง 2,511 บาท


Thank you for your help 13/12/2559 10:03:30

#964581 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

Tanakarn จ่ายเพียง 408 บาท


thank you very much 14/12/2559 20:38:44

#711183 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

tipsuda จ่ายเพียง 5,580 บาท


Thank you. Good job. 9/12/2559 16:12:41

#675795 ( Proofreading & Editing - Etc. - British English )

Sweetsweeper9 จ่ายเพียง 218 บาท


Thank you very much, peter. I am very much satistified your editing. 9/12/2559 19:22:19

#437931 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

thapanut จ่ายเพียง 1,075 บาท


Thank you very much 7/12/2559 9:38:00

#663142 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

nopbhornphet8941 จ่ายเพียง 1,986 บาท


Thank you 4/12/2559 22:25:42

#269282 ( Proofreading - Research paper - British English )

tassin66 จ่ายเพียง 3,114 บาท


Thank you for your revision. 26/11/2559 19:39:51

#837199 ( Proofreading - Article - British English )

sitthiphong จ่ายเพียง 588 บาท


Love this! 21/11/2559 23:59:21

#772234 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังกูร จ่ายเพียง 4,888 บาท


thank you very much 21/11/2559 8:44:24

#445883 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

tipsuda จ่ายเพียง 1,751 บาท


Always great! Thank you 13/11/2559 19:54:04

#128756 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังกูร จ่ายเพียง 3,280 บาท


Thank you very much 12/11/2559 21:48:10

#177725 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

nopbhornphet8941 จ่ายเพียง 1,129 บาท


impressive work, thank you Peter 6/11/2559 19:27:45

#271363 ( Proofreading - Thesis - American English )

Rueangsiri จ่ายเพียง 1,824 บาท


Thank you for good Abstract and very fast for action. 29/10/2559 20:27:36

#892496 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

titima.p55 จ่ายเพียง 246 บาท


Editor attended and elaborated with this paper. Your comments make me more understand grammar. 25/10/2559 10:38:37

#229663 ( Proofreading - Article - American English )

panita จ่ายเพียง 11,329 บาท


Thank you 10/10/2559 6:53:28

#492685 ( Proofreading - Research paper - American English )

juthamard_k จ่ายเพียง 1,359 บาท


Thank you so much 30/9/2559 21:18:30

#226753 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

ecothink จ่ายเพียง 4,900 บาท


Very good proof and edit, thank you so much 20/9/2559 18:37:57

#844889 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

hathaiporn.r จ่ายเพียง 254 บาท


Can you sent me the revision version file Thank you 20/9/2559 0:51:32

#197396 ( Proofreading - Research paper - British English )

Pasin จ่ายเพียง 1,059 บาท


Thank you very much for revision my manuscript. 13/9/2559 2:31:26

#396973 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤทธิ์ จ่ายเพียง 2,033 บาท


Excellent! I love the way Robert edit for me. Always excellent! 12/9/2559 11:59:10

#696144 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังกูร จ่ายเพียง 1,594 บาท


Thank you so much for your help, very good proof and edit. 8/9/2559 19:35:44

#736111 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

hathaiporn.r จ่ายเพียง 358 บาท


Always excellent! 8/9/2559 23:55:02

#413676 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังกูร จ่ายเพียง 5,066 บาท


Thank you for your help!! 11/9/2559 22:04:40

#396912 ( Rewriting - Etc. - British English )

Pareena จ่ายเพียง 1,377 บาท


Thank you. 15/9/2559 9:41:49

#249898 ( Proofreading & Editing - Business letter - American English )

อิงหทัย จ่ายเพียง 682 บาท


Very good proof-edit !!! Thank you for your help. Please help me again if I have another essay ! 24/8/2559 20:33:37

#674981 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

Nuntanut จ่ายเพียง 1,063 บาท


Great work, I am very satisfied with the proofreading and editing. It's over expectation. 19/8/2559 23:46:37

#122241 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

Bordin จ่ายเพียง 8,086 บาท


So fast and well done 15/8/2559 17:22:22

#995416 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

khemmanat.j จ่ายเพียง 694 บาท


Perfect proofread & Edit, thanks you for your help 24/7/2559 0:56:53

#823113 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังกูร จ่ายเพียง 4,294 บาท


Viele dank,sehr gut, Heir ist wirklich ordentliche Arbeit. I have never experience such this fast and organized process. 20/7/2559 0:21:07

#979279 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

chawinkk จ่ายเพียง 544 บาท


Fantastic work! very fast 13/7/2559 20:45:03

#584435 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังกูร จ่ายเพียง 2,831 บาท


Super fast!! Thank you very much, Mr.Peter. helps me to improve my English in terms of writing skills. i am satisfied with it. 9/7/2559 9:20:30

#758899 ( Proofreading - Thesis - American English )

maytawee130 จ่ายเพียง 1,069 บาท


Mr.Peter thanks for the excellent editing and is very encouraging. Opportunity to use the service again. 6/7/2559 20:52:34

#158114 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อดิลักษณ์ จ่ายเพียง 3,698 บาท


Thank you for your help. :) 4/7/2559 23:09:09

#218991 ( Proofreading & Editing - Etc. - British English )

Pareena จ่ายเพียง 547 บาท


Thank you very much. 28/6/2559 19:44:26

#647373 ( Proofreading - Report - American English )

chai จ่ายเพียง 519 บาท


Wow! 28/6/2559 16:42:33

#998673 ( Proofreading & Editing - Website content - American English )

Jakkrite จ่ายเพียง 372 บาท


Thank you. 15/9/2559 9:39:04

#185952 ( Rewriting - Thesis - American English )

sixgo10 จ่ายเพียง 506 บาท


Thank you.This is the fastest programme. 19/6/2559 12:19:59

#925228 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

chanatip.boonmalert จ่ายเพียง 419 บาท


That ok, but you forgot some sentence "Respondents who have made decision to purchase online goods through smart phones in Bangkok" 23/6/2559 18:17:07

#725624 ( Rewriting - Thesis - American English )

sixgo10 จ่ายเพียง 82 บาท


ให้คำแนะนำดีมากเลยครับ 15/6/2559 18:08:03

#395394 ( Proofreading - Thesis - British English )

golf จ่ายเพียง 2,815 บาท


Thank you so much. 1/6/2559 15:58:56

#967248 ( Proofreading - Etc. - American English )

PK จ่ายเพียง 299 บาท


Thank you so much. 1/6/2559 11:22:54

#854917 ( Proofreading - Etc. - American English )

PK จ่ายเพียง 1,181 บาท


Thank you very much. 27/5/2559 7:10:30

#348243 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

kikkikkikkakkakkak จ่ายเพียง 244 บาท


the editing from Mr.Peter is really perfect and super fast ! 24/5/2559 22:03:05

#122927 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

vanadise จ่ายเพียง 733 บาท


ขอบคุณค่ะ 20/4/2559 22:53:36

#823119 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

praewkibzz จ่ายเพียง 153 บาท


ส่งงานเร็วดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ 19/4/2559 22:56:57

#714991 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

praewkibzz จ่ายเพียง 152 บาท


Thank you. I am satisfied with your editing. 19/4/2559 19:48:38

#814294 ( Proofreading - Research paper - American English )

penwisa_p จ่ายเพียง 173 บาท


ขอบคุณมากค่ะ 17/4/2559 19:15:21

#738688 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

Paweepim จ่ายเพียง 543 บาท


Many thanks. So cool 20/3/2559 14:37:42

#242647 ( Proofreading - Article - British English )

Jenny จ่ายเพียง 1,410 บาท


Thank you 11/3/2559 10:38:13

#466242 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

ecothink จ่ายเพียง 4,372 บาท


งานเสร็จเร็วมากค่ะ ก่อนเวลาเยอะเลย ประทับใจกับงานมากๆ Editor Peter แก้งานให้ละเอียดมากเลย มีเพิ่มเติมเนื้อหาให้แล้วก็ปรับภาษาให้ดูดีขึ้นมากๆ ฝากชื่นชมเลยค่ะ 13/2/2559 20:50:20

#494528 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - American English )

ธัญญา จ่ายเพียง 298 บาท


หลังปรับแก้แล้วรู้สึกว่าสำนวนภาษาดีขึ้นมากเลยค่ะ อ่านแล้วมีความต่อเนื่องกันมากขึ้น งานก็เสร็จเร็วด้วย จะกลับมาใช้บริการอีกแน่นอนค่ะ 30/1/2559 23:41:14

#311444 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

ธัญญา จ่ายเพียง 654 บาท


ขอชมในรายละเอียดมากๆ ครับ มีหลายคำที่เป็นความผิดพลาดเล็กน้อย แต่ผู้แก้ยังสามารถเห็นในจุดเล็กๆ เหล่านั้นได้ ขอบคุณครับ 14/1/2559 12:13:29

#464982 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

ecothink จ่ายเพียง 3,816 บาท


thankful for my work 5/1/2559 21:42:00

#121989 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

Khwanchai จ่ายเพียง 374 บาท


Thx 22/12/2558 0:00:18

#943867 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

Veran จ่ายเพียง 615 บาท


I really love how Peter edited my essay. 6/12/2558 15:17:08

#249746 ( Proofreading & Editing - Essay - American English )

Tung จ่ายเพียง 331 บาท


Thank you 29/11/2558 11:22:32

#697295 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

กมลพร จ่ายเพียง 158 บาท


thanks a lot for your helps. see you next work. ha ha ha 17/11/2558 23:32:47

#343881 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

Rodjanasak จ่ายเพียง 593 บาท


Thank you 13/11/2558 23:15:27

#662261 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

กมลพร จ่ายเพียง 2,479 บาท


Super Awesome! Grammatically all corrected. Very easy to read and super fast delivery! Thanks! 5/11/2558 13:22:57

#712483 ( Rewriting - Article - American English )

Abhisit จ่ายเพียง 489 บาท


Thank you for your work 29/10/2558 10:12:54

#849557 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

กมลพร จ่ายเพียง 1,640 บาท


Very fast reviewing and editing 25/10/2558 21:19:20

#729542 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

กมลพร จ่ายเพียง 627 บาท


Very fast editing 27/10/2558 6:24:34

#144425 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

กมลพร จ่ายเพียง 1,330 บาท


Excellent job! Thank you. 14/10/2558 13:34:40

#675721 ( Proofreading - Letter of recommendation - American English )

Tung จ่ายเพียง 293 บาท


ใช้คำศัพท์ได้สวยงามและเหมาะสม และตรงต่อเวลา 29/9/2558 18:13:33

#982352 ( Proofreading & Editing - Report - American English )

ดารณี จ่ายเพียง 503 บาท


Thank you very much. 28/9/2558 16:29:38

#949375 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤทธิ์ จ่ายเพียง 721 บาท


Quick response 24/11/2558 14:29:29

#278496 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

vipakorn.v จ่ายเพียง 2,929 บาท


thank you. today i submitted again 26/9/2558 0:31:30

#352974 ( Proofreading - Article - British English )

auizz จ่ายเพียง 547 บาท


Very good. Thank you. 2/9/2558 20:35:11

#342759 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤทธิ์ จ่ายเพียง 554 บาท


Great job. Thanks. 31/8/2558 10:41:14

#713256 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

tarnjew จ่ายเพียง 2,410 บาท


thank you so much for revises 27/8/2558 14:13:06

#157439 ( Proofreading - Article - British English )

auizz จ่ายเพียง 197 บาท


Thank you very much. 31/8/2558 10:38:45

#947752 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

apfalcon_flight จ่ายเพียง 4,284 บาท


Best improve เยี่ยมครับ ลดเวลาการทำงาน และ ช่วยแก้ในยามเร่งด่วนได้ 15/8/2558 13:29:45

#261469 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

arcella023 จ่ายเพียง 5,472 บาท


very well Thank you very much 10/8/2558 10:04:32

#436364 ( Rewriting - Letter of recommendation - British English )

Bj จ่ายเพียง 616 บาท


Good job. Flawless and on time. 16/7/2558 20:03:22

#183921 ( Rewriting - Article - American English )

Andy จ่ายเพียง 852 บาท


Awesome 13/7/2558 23:23:15

#534625 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

Veran จ่ายเพียง 749 บาท


Great working! 7/7/2558 21:52:04

#329159 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

อังกูร จ่ายเพียง 2,897 บาท


Thank you so much 5/7/2558 15:52:06

#664892 ( Proofreading - Dissertation - British English )

dundusid จ่ายเพียง 3,504 บาท


good 30/6/2558 8:50:38

#884853 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

khanito จ่ายเพียง 2,093 บาท


Love it 20/6/2558 20:23:17

#473782 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

paniquestore จ่ายเพียง 210 บาท


Good but small revisions like proofreading not editing. 14/6/2558 19:58:23

#755322 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

poraks.s จ่ายเพียง 3,385 บาท


High quality of work. Over my expectation. Thanks. 22/5/2558 10:44:45

#182795 ( Proofreading - Research paper - American English )

dundusid จ่ายเพียง 2,046 บาทนอกจากสั่งซื้อผ่านระบบแล้ว ยังสามารถสั่งผ่านอีเมลได้ที่ [email protected]
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 087-8314785

ตรวจสอบราคา

ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

 • ประเมินราคาได้เองทันที
 • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
 • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
 • ระบบติดตามความก้าวหน้า
 • เราใช้คนตรวจ 100%
 • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
 • สามารถรับรองเอกสาร
 • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม
!-- SummerNote -->