ตรวจไวยากรณ์งานวิชาการภาษาอังกฤษ
English Academic proofreading


เป็นบริการตรวจแก้ไขไวยากรณ์ให้ถูกต้อง English Native Proofreaders ของเราจะอ่านข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียด แล้วปรับแก้ให้เป็นภาษาที่ถูกต้อง บริการประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบน้อย หรือมีภาษาเขียนที่คิดว่าดีอยู่แล้ว และต้องการให้ Double check เพื่อให้งานสมบูรณ์กว่า บริการ Academic proofreading สามารถรองรับงานต่างๆ ได้ดังนี้

 • Article proofreading / ตรวจไวยากรณ์งานบทความ
 • Essay proofreading / ตรวจไวยากรณ์งานเขียน
 • Report proofreading / ตรวจไวยากรณ์รายงาน
 • Thesis proofreading / ตรวจไวยากรณ์วิทยานิพนธ์
 • Dissertation proofreading / ตรวจไวยากรณ์สารนิพนธ์
 • Research paper proofreading / ตรวจไวยากรณ์งานวิจัย
 • Etc. อื่นๆ

เอกสารเหล่านี้ต้องการความถูกต้องทางด้านภาษาระดับสูง งานวิชาการ รายงาน บทความ หรือ Essay ภาษาอังกฤษ แม้จะถ่ายทอดด้วยแนวคิดที่ดี แต่การนำเสนอไม่ดี ผิดไวยากรณ์ เรียบเรียงสับสนก็ทำเราเสียคะแนนอย่างน่าเสียดายได้

ขณะเดียวกัน งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานค้นคว้าอิสระต่างๆ เริ่มแต่แต่บทคัดย่อเป็นต้นไป หากเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา ในการส่งเอกสาร/บทความวิจัยเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ปัจจุบันทางสำนักพิมพ์ต้องการให้มี English native proofreader ตรวจภาษาให้ก่อนทุกครั้ง บางแห่งถึงกับขอเอกสารรับรองการตรวจด้วยก็มี

ดังนั้นการตรวจไวยากรณ์ จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การส่งตรวจก็มีความยุ่งยากอยู่บาง ประการแรกคือให้เพื่อนชาวต่างชาติ หรือให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นคนช่วยตรวจ ข้อดีคือ เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก แต่ก็จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจเป็นเวลานานถึงจะได้รับเนื่องจากต้องรอคิวด้วย ส่วนสำนักงานที่รับตรวจออนไลน์ในต่างประเทศ ก็มีข้อดีคือ สะดวก รวดเร็ว มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมรับงานทันที แต่ลูกค้าก็ต้องยอมเสียค่าบริการในอัตราที่ค่อนข้างสูง

proofread4sure เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้คัดเลือก English native proofreader/editor ที่สามารถตรวจได้ทั้งแบบ British และ American English ในทุกสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการ ตรวจแกรมม่า (Grammar) ที่พร้อมตรวจสอบและส่งงานคืนให้ท่านอย่างรวดเร็วตามเวลาที่กำหนด ต้องการดูตัวอย่างหรือประเมินราคา คลิกที่เมนูด้านล่าง


Very good editor 13/12/2560 14:49:56

#747486 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

nans... จ่ายเพียง 1,185 บาท


Excellent and fast 4/12/2560 10:40:39

#164764 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

ja_n... จ่ายเพียง 249 บาท


Thanks a lot 27/11/2560 18:18:56

#265958 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

พิมพ... จ่ายเพียง 372 บาท


Thanks, my supervisor said your did a pretty good job 9/11/2560 3:58:29

#395583 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

tila... จ่ายเพียง 848 บาท


Thank you so much for editing 8/11/2560 10:48:37

#544512 ( Proofreading & Editing - Report - American English )

nutp... จ่ายเพียง 309 บาท


I am very impressed. Yes, I will be back to use your service in the near future. 8/11/2560 21:21:32

#146237 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

siri... จ่ายเพียง 5,218 บาท


So sorry I forgot to close this job. Thank you. 14/11/2560 14:34:43

#552418 ( Rewriting - Website content - American English )

นพวร... จ่ายเพียง 3,389 บาท


Very impressive and nice service. I'll not miss this for my next documents. Thanks :D 26/10/2560 13:31:29

#359757 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

chai... จ่ายเพียง 1,914 บาท


Editor edited my thesis is a lot better. Thank you 30/10/2560 21:17:10

#538847 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

ampl... จ่ายเพียง 6,570 บาท


high quality and fast response 22/10/2560 17:28:23

#886561 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

nans... จ่ายเพียง 526 บาท


รวดเร็วมากค่ะ 18/10/2560 15:05:20

#137365 ( Proofreading - Research paper - American English )

รยาก... จ่ายเพียง 106 บาท


Good job. 20/10/2560 22:50:52

#817982 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

สนธย... จ่ายเพียง 4,978 บาท


แก้ไขงานรวดเร็วมากค่ะ 5/10/2560 19:43:44

#177798 ( Proofreading & Editing - Report - British English )

สุนั... จ่ายเพียง 317 บาท


Thank you very much. 24/9/2560 9:41:48

#815119 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

sjit... จ่ายเพียง 3,499 บาท


Thank you very much. 22/9/2560 15:03:30

#856643 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

Napa... จ่ายเพียง 4,031 บาท


Thank you very much. Ronariddh 6/9/2560 0:00:25

#458932 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 709 บาท


Great work 31/8/2560 5:42:15

#998579 ( Proofreading & Editing - Report - British English )

Sora... จ่ายเพียง 3,936 บาท


Thank you very much for your good job. I really pleasure to come back again. 25/8/2560 22:59:07

#824342 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

apiw... จ่ายเพียง 1,935 บาท


Thanks 24/8/2560 21:23:40

#615592 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

Grit... จ่ายเพียง 280 บาท


thank you peter 29/8/2560 14:18:42

#861135 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

nj_n... จ่ายเพียง 3,917 บาท


Thank you Robert 16/8/2560 11:24:59

#484319 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

SK... จ่ายเพียง 183 บาท


Thanks 15/8/2560 13:54:25

#415819 ( Rewriting - Dissertation - British English )

Grit... จ่ายเพียง 162 บาท


Thanks for your work, it was wonderful. 31/7/2560 22:49:00

#326543 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

tal_... จ่ายเพียง 650 บาท


Thank you Peter 30/7/2560 21:55:00

#267124 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

Grit... จ่ายเพียง 3,266 บาท


Thanks you very much. 24/7/2560 23:12:25

#748395 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

katn... จ่ายเพียง 1,379 บาท


Thank you for your great service. 17/7/2560 15:53:11

#516838 ( Proofreading - Research paper - American English )

Sara... จ่ายเพียง 4,534 บาท


many thanks 5/7/2560 19:11:28

#894282 ( Proofreading - Dissertation - American English )

tips... จ่ายเพียง 271 บาท


Really appreciated 4/7/2560 1:14:58

#987382 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

swth... จ่ายเพียง 3,315 บาท


Thank you very much Peter :) 30/6/2560 19:26:11

#529184 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

S M... จ่ายเพียง 316 บาท


Thank you very much. I am really appreciated. 29/6/2560 13:13:37

#298148 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

MK... จ่ายเพียง 1,535 บาท


Thank you 26/6/2560 12:58:51

#894479 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

ภุชง... จ่ายเพียง 1,638 บาท


Good job. Very fast work 22/6/2560 23:18:05

#679963 ( Proofreading - Research paper - American English )

siva... จ่ายเพียง 2,709 บาท


Very fast and great job. 29/6/2560 18:54:45

#529317 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

Jamc... จ่ายเพียง 305 บาท


Thank you for your quick response 22/6/2560 13:15:32

#943137 ( Proofreading - Thesis - American English )

ชวลิ... จ่ายเพียง 2,851 บาท


excellent Thank you Peter 27/6/2560 17:39:00

#753434 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

SK... จ่ายเพียง 461 บาท


Thank you very much Peter. 18/6/2560 13:37:35

#596366 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

S M... จ่ายเพียง 224 บาท


Thank you so much :) 17/6/2560 15:10:02

#186635 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

S M... จ่ายเพียง 666 บาท


Thanks Robert 16/6/2560 14:07:46

#122517 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

S M... จ่ายเพียง 413 บาท


many thanks. 15/6/2560 15:33:43

#321339 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

tips... จ่ายเพียง 685 บาท


Thank you very much 15/6/2560 15:42:54

#643319 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

nopb... จ่ายเพียง 963 บาท


It is much improving and concise. 14/6/2560 18:41:22

#342834 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

ck_s... จ่ายเพียง 1,637 บาท


thank you ! 14/6/2560 8:05:34

#859633 ( Proofreading - Article - American English )

juth... จ่ายเพียง 445 บาท


impressed :) 11/6/2560 16:12:40

#155582 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

S M... จ่ายเพียง 1,048 บาท


Thank you so much Robert. 8/6/2560 17:41:36

#125755 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

S M... จ่ายเพียง 1,982 บาท


The work is good... I really satisfied 8/6/2560 13:14:51

#545924 ( Rewriting - Thesis - British English )

no-2... จ่ายเพียง 1,570 บาท


Thanks 5/6/2560 13:39:48

#938768 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

Grit... จ่ายเพียง 813 บาท


Thank you Peter :) 21/5/2560 14:28:01

#192587 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

S M... จ่ายเพียง 126 บาท


Thank you very much 18/5/2560 16:29:28

#528684 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

nopb... จ่ายเพียง 402 บาท


Always great! Thank you! 17/5/2560 20:45:37

#978766 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 643 บาท


Thank you very much for this awesome work. 12/5/2560 13:33:15

#275353 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

san_... จ่ายเพียง 1,747 บาท


Thank you so much. 6/5/2560 21:38:25

#615173 ( Proofreading - Research paper - American English )

Pawe... จ่ายเพียง 5,264 บาท


Thank you so much. It is done in much more professional way. 2/5/2560 3:39:38

#751412 ( Proofreading & Editing - Report - American English )

ธัญญ... จ่ายเพียง 2,843 บาท


Thank you, Peter 4/5/2560 13:34:34

#142532 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

Grit... จ่ายเพียง 3,167 บาท


Good proofreading, Thank you. 3/5/2560 16:01:42

#733843 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

rawi... จ่ายเพียง 5,458 บาท


Thank you so much Peter I love proofread4sure 28/4/2560 0:51:31

#351999 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

than... จ่ายเพียง 164 บาท


Fast service with good quality. Thank you very much. I'm satisfied with in. Would highly recommend. 27/4/2560 16:43:54

#876286 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

rasb... จ่ายเพียง 1,185 บาท


Thank you very much. Ronariddh 26/4/2560 22:44:30

#781963 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 2,671 บาท


Thank you very much. It looks very nice after your proofreading and editing. I'm very happy with it. 24/4/2560 14:23:13

#212184 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

ธัญญ... จ่ายเพียง 530 บาท


I'm impressed 24/4/2560 4:16:22

#334197 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

S M... จ่ายเพียง 270 บาท


Very nice re-writing article. 26/4/2560 22:56:25

#333962 ( Rewriting - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 4,828 บาท


Thank you so much, very happy with the final result! 11/4/2560 17:18:44

#931746 ( Proofreading & Editing - General letter - American English )

shya... จ่ายเพียง 214 บาท


Thank you very much Peter. Great work as always. 11/4/2560 17:09:04

#383415 ( Proofreading & Editing - General letter - American English )

shya... จ่ายเพียง 209 บาท


Fast delivery! Thanks a lot! 10/4/2560 23:32:49

#413831 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 449 บาท


It was a really great help! Amazing work, Peter! 10/4/2560 22:39:46

#926514 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,745 บาท


Exceptional ! Thanks a lot Peter! 10/4/2560 22:34:53

#279298 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,363 บาท


Fast and high quality Great job :) 9/4/2560 12:41:33

#399566 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

thit... จ่ายเพียง 409 บาท


Just Great! 9/4/2560 9:37:57

#956233 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,422 บาท


Great Job! 9/4/2560 9:37:12

#373546 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,307 บาท


Thank you 7/4/2560 13:15:32

#964886 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

Grit... จ่ายเพียง 519 บาท


Thank you very much... Perfect! 22/3/2560 20:24:43

#391328 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 581 บาท


The new version is perfect. Many thanks for great work and quick service. 19/3/2560 10:05:54

#283787 ( Rewriting - Website content - American English )

chuj... จ่ายเพียง 807 บาท


Thank you very much. 19/3/2560 9:39:51

#313976 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

kuny... จ่ายเพียง 650 บาท


Thank you very much, recommend! 19/3/2560 16:51:45

#926851 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 3,767 บาท


Hi, Peter. Thank you for proofing and editing my work. 23/3/2560 16:08:47

#936226 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

ecot... จ่ายเพียง 6,999 บาท


Always perfect! Thanks, Robert. 20/3/2560 21:40:29

#974592 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 864 บาท


Great job as always, constructive comment! 16/3/2560 11:40:50

#988843 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 3,982 บาท


Thank you very much for your fast proofing, editing and high quality of work. Good job! (: 13/3/2560 1:42:31

#314286 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

ice-... จ่ายเพียง 696 บาท


Great job, Peter. Very happy with the result! 12/3/2560 21:30:33

#219481 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 4,992 บาท


great 4/3/2560 23:41:55

#887665 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 1,148 บาท


Thank you so much Peter ,Great job like always 4/3/2560 1:58:22

#994547 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK... จ่ายเพียง 3,495 บาท


Thank you 28/2/2560 22:26:12

#685621 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

Nunt... จ่ายเพียง 355 บาท


Brilliant job! 16/2/2560 23:23:43

#666821 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK... จ่ายเพียง 576 บาท


Thank you very much. 17/2/2560 1:42:19

#537611 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 2,480 บาท


rapidly and effectively 8/2/2560 17:25:09

#266996 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

watc... จ่ายเพียง 623 บาท


thank 7/2/2560 23:15:56

#281727 ( Rewriting - Research paper - British English )

Pimp... จ่ายเพียง 3,623 บาท


Thank you very much for the fast response and quality work. 5/2/2560 18:17:05

#796364 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

p.ph... จ่ายเพียง 892 บาท


ok 5/2/2560 21:37:58

#954865 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 3,383 บาท


Quick response. Thank you for the good work and recommended . 3/2/2560 15:56:08

#373874 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Mayo... จ่ายเพียง 1,245 บาท


Always excellent! I would give 5 stars. 2/2/2560 12:44:50

#516354 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 3,512 บาท


Thank you very much and excellent revision. 2/2/2560 20:30:11

#442114 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 3,307 บาท


Thx for the work, mr.pete 31/1/2560 9:31:57

#528859 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

dhan... จ่ายเพียง 316 บาท


Thank you :) 31/1/2560 8:33:39

#443537 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

p.ph... จ่ายเพียง 1,103 บาท


Thank you for your fast proofing. 30/1/2560 16:23:08

#935555 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

p.ph... จ่ายเพียง 690 บาท


Superb!! Thank you very much Peter 28/1/2560 22:09:53

#438571 ( Proofreading & Editing - Essay - American English )

Atta... จ่ายเพียง 2,069 บาท


thank you 29/1/2560 10:12:12

#788743 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

p.ph... จ่ายเพียง 1,166 บาท


Thank you very much Peter for your superb proofreading & editing 14/1/2560 23:18:19

#919311 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK... จ่ายเพียง 4,619 บาท


Thank you very much for your support :) 11/1/2560 19:04:01

#793653 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

Nunt... จ่ายเพียง 566 บาท


Thank you very much 12/1/2560 1:09:06

#632266 ( Proofreading - Research paper - American English )

Nunt... จ่ายเพียง 1,481 บาท


Excellent 11/1/2560 9:30:31

#448975 ( Proofreading - Statement of purpose - British English )

rung... จ่ายเพียง 289 บาท


Thank you very much Robert. 16/1/2560 9:10:13

#953272 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

ecot... จ่ายเพียง 6,646 บาท


Quick response with great work ! 7/1/2560 9:59:56

#264374 ( Rewriting - Letter of recommendation - British English )

Tana... จ่ายเพียง 766 บาท


Thank you for the good work. :) 6/1/2560 0:19:29

#778479 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

Sptr... จ่ายเพียง 635 บาท


Excellent 31/12/2559 14:34:29

#951547 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK... จ่ายเพียง 4,197 บาท


Good 26/12/2559 16:15:51

#439141 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

kann... จ่ายเพียง 4,963 บาท


Thank you very much. I'm satisfy with it. 21/12/2559 7:19:18

#521856 ( Rewriting - Website content - American English )

นพวร... จ่ายเพียง 1,076 บาท


I really like it. It was so fast! Thank you 17/12/2559 10:17:06

#973613 ( Rewriting - Website content - American English )

นพวร... จ่ายเพียง 956 บาท


Thank you very much. 15/12/2559 13:12:02

#219727 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

nopb... จ่ายเพียง 2,511 บาท


Thank you for your help 13/12/2559 10:03:30

#964581 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

Tana... จ่ายเพียง 408 บาท


thank you very much 14/12/2559 20:38:44

#711183 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

tips... จ่ายเพียง 5,580 บาท


Thank you. Good job. 9/12/2559 16:12:41

#675795 ( Proofreading & Editing - Etc. - British English )

Swee... จ่ายเพียง 218 บาท


Thank you very much, peter. I am very much satistified your editing. 9/12/2559 19:22:19

#437931 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

thap... จ่ายเพียง 1,075 บาท


Thank you very much 7/12/2559 9:38:00

#663142 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

nopb... จ่ายเพียง 1,986 บาท


Thank you 4/12/2559 22:25:42

#269282 ( Proofreading - Research paper - British English )

tass... จ่ายเพียง 3,114 บาท


Thank you for your revision. 26/11/2559 19:39:51

#837199 ( Proofreading - Article - British English )

สิทธ... จ่ายเพียง 588 บาท


Love this! 21/11/2559 23:59:21

#772234 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 4,888 บาท


thank you very much 21/11/2559 8:44:24

#445883 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

tips... จ่ายเพียง 1,751 บาท


Always great! Thank you 13/11/2559 19:54:04

#128756 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 3,280 บาท


Thank you very much 12/11/2559 21:48:10

#177725 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

nopb... จ่ายเพียง 1,129 บาท


impressive work, thank you Peter 6/11/2559 19:27:45

#271363 ( Proofreading - Thesis - American English )

Ruea... จ่ายเพียง 1,824 บาท


Thank you for good Abstract and very fast for action. 29/10/2559 20:27:36

#892496 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

titi... จ่ายเพียง 246 บาท


Editor attended and elaborated with this paper. Your comments make me more understand grammar. 25/10/2559 10:38:37

#229663 ( Proofreading - Article - American English )

pani... จ่ายเพียง 11,329 บาท


Thank you 10/10/2559 6:53:28

#492685 ( Proofreading - Research paper - American English )

juth... จ่ายเพียง 1,359 บาท


Thank you so much 30/9/2559 21:18:30

#226753 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

ecot... จ่ายเพียง 4,900 บาท


Very good proof and edit, thank you so much 20/9/2559 18:37:57

#844889 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

hath... จ่ายเพียง 254 บาท


Can you sent me the revision version file Thank you 20/9/2559 0:51:32

#197396 ( Proofreading - Research paper - British English )

Pasi... จ่ายเพียง 1,059 บาท


Thank you very much for revision my manuscript. 13/9/2559 2:31:26

#396973 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 2,033 บาท


Excellent! I love the way Robert edit for me. Always excellent! 12/9/2559 11:59:10

#696144 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 1,594 บาท


Thank you so much for your help, very good proof and edit. 8/9/2559 19:35:44

#736111 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

hath... จ่ายเพียง 358 บาท


Always excellent! 8/9/2559 23:55:02

#413676 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 5,066 บาท


Thank you for your help!! 11/9/2559 22:04:40

#396912 ( Rewriting - Etc. - British English )

Pare... จ่ายเพียง 1,377 บาท


Thank you. 15/9/2559 9:41:49

#249898 ( Proofreading & Editing - Business letter - American English )

อิงห... จ่ายเพียง 682 บาท


Very good proof-edit !!! Thank you for your help. Please help me again if I have another essay ! 24/8/2559 20:33:37

#674981 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

Nunt... จ่ายเพียง 1,063 บาท


Great work, I am very satisfied with the proofreading and editing. It's over expectation. 19/8/2559 23:46:37

#122241 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

Bord... จ่ายเพียง 8,086 บาท


So fast and well done 15/8/2559 17:22:22

#995416 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

khem... จ่ายเพียง 694 บาท


Perfect proofread & Edit, thanks you for your help 24/7/2559 0:56:53

#823113 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 4,294 บาท


Viele dank,sehr gut, Heir ist wirklich ordentliche Arbeit. I have never experience such this fast and organized process. 20/7/2559 0:21:07

#979279 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

chaw... จ่ายเพียง 544 บาท


Fantastic work! very fast 13/7/2559 20:45:03

#584435 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 2,831 บาท


Super fast!! Thank you very much, Mr.Peter. helps me to improve my English in terms of writing skills. i am satisfied with it. 9/7/2559 9:20:30

#758899 ( Proofreading - Thesis - American English )

mayt... จ่ายเพียง 1,069 บาท


Mr.Peter thanks for the excellent editing and is very encouraging. Opportunity to use the service again. 6/7/2559 20:52:34

#158114 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อดิล... จ่ายเพียง 3,698 บาท


Thank you for your help. :) 4/7/2559 23:09:09

#218991 ( Proofreading & Editing - Etc. - British English )

Pare... จ่ายเพียง 547 บาท


Thank you very much. 28/6/2559 19:44:26

#647373 ( Proofreading - Report - American English )

chai... จ่ายเพียง 519 บาท


Wow! 28/6/2559 16:42:33

#998673 ( Proofreading & Editing - Website content - American English )

Jakk... จ่ายเพียง 372 บาท


Thank you. 15/9/2559 9:39:04

#185952 ( Rewriting - Thesis - American English )

sixg... จ่ายเพียง 506 บาท


Thank you.This is the fastest programme. 19/6/2559 12:19:59

#925228 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

chan... จ่ายเพียง 419 บาท


That ok, but you forgot some sentence "Respondents who have made decision to purchase online goods through smart phones in Bangkok" 23/6/2559 18:17:07

#725624 ( Rewriting - Thesis - American English )

sixg... จ่ายเพียง 82 บาท


ให้คำแนะนำดีมากเลยครับ 15/6/2559 18:08:03

#395394 ( Proofreading - Thesis - British English )

golf... จ่ายเพียง 2,815 บาท


Thank you so much. 1/6/2559 15:58:56

#967248 ( Proofreading - Etc. - American English )

PK T... จ่ายเพียง 299 บาท


Thank you so much. 1/6/2559 11:22:54

#854917 ( Proofreading - Etc. - American English )

PK T... จ่ายเพียง 1,181 บาท


Thank you very much. 27/5/2559 7:10:30

#348243 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

kikk... จ่ายเพียง 244 บาท


the editing from Mr.Peter is really perfect and super fast ! 24/5/2559 22:03:05

#122927 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

vana... จ่ายเพียง 733 บาท


ขอบคุณค่ะ 20/4/2559 22:53:36

#823119 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

prae... จ่ายเพียง 153 บาท


ส่งงานเร็วดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ 19/4/2559 22:56:57

#714991 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

prae... จ่ายเพียง 152 บาท


Thank you. I am satisfied with your editing. 19/4/2559 19:48:38

#814294 ( Proofreading - Research paper - American English )

penw... จ่ายเพียง 173 บาท


ขอบคุณมากค่ะ 17/4/2559 19:15:21

#738688 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

Pawe... จ่ายเพียง 543 บาท


Many thanks. So cool 20/3/2559 14:37:42

#242647 ( Proofreading - Article - British English )

Jenn... จ่ายเพียง 1,410 บาท


Thank you 11/3/2559 10:38:13

#466242 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

ecot... จ่ายเพียง 4,372 บาท


งานเสร็จเร็วมากค่ะ ก่อนเวลาเยอะเลย ประทับใจกับงานมากๆ Editor Peter แก้งานให้ละเอียดมากเลย มีเพิ่มเติมเนื้อหาให้แล้วก็ปรับภาษาให้ดูดีขึ้นมากๆ ฝากชื่นชมเลยค่ะ 13/2/2559 20:50:20

#494528 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - American English )

ธัญญ... จ่ายเพียง 298 บาท


หลังปรับแก้แล้วรู้สึกว่าสำนวนภาษาดีขึ้นมากเลยค่ะ อ่านแล้วมีความต่อเนื่องกันมากขึ้น งานก็เสร็จเร็วด้วย จะกลับมาใช้บริการอีกแน่นอนค่ะ 30/1/2559 23:41:14

#311444 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

ธัญญ... จ่ายเพียง 654 บาท


ขอชมในรายละเอียดมากๆ ครับ มีหลายคำที่เป็นความผิดพลาดเล็กน้อย แต่ผู้แก้ยังสามารถเห็นในจุดเล็กๆ เหล่านั้นได้ ขอบคุณครับ 14/1/2559 12:13:29

#464982 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

ecot... จ่ายเพียง 3,816 บาท


thankful for my work 5/1/2559 21:42:00

#121989 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

Khwa... จ่ายเพียง 374 บาท


Thx 22/12/2558 0:00:18

#943867 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

Vera... จ่ายเพียง 615 บาท


I really love how Peter edited my essay. 6/12/2558 15:17:08

#249746 ( Proofreading & Editing - Essay - American English )

Tung... จ่ายเพียง 331 บาท


Thank you 29/11/2558 11:22:32

#697295 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

กมลพ... จ่ายเพียง 158 บาท


thanks a lot for your helps. see you next work. ha ha ha 17/11/2558 23:32:47

#343881 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

Rodj... จ่ายเพียง 593 บาท


Thank you 13/11/2558 23:15:27

#662261 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

กมลพ... จ่ายเพียง 2,479 บาท


Super Awesome! Grammatically all corrected. Very easy to read and super fast delivery! Thanks! 5/11/2558 13:22:57

#712483 ( Rewriting - Article - American English )

Abhi... จ่ายเพียง 489 บาท


Thank you for your work 29/10/2558 10:12:54

#849557 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

กมลพ... จ่ายเพียง 1,640 บาท


Very fast reviewing and editing 25/10/2558 21:19:20

#729542 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

กมลพ... จ่ายเพียง 627 บาท


Very fast editing 27/10/2558 6:24:34

#144425 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

กมลพ... จ่ายเพียง 1,330 บาท


Excellent job! Thank you. 14/10/2558 13:34:40

#675721 ( Proofreading - Letter of recommendation - American English )

Tung... จ่ายเพียง 293 บาท


ใช้คำศัพท์ได้สวยงามและเหมาะสม และตรงต่อเวลา 29/9/2558 18:13:33

#982352 ( Proofreading & Editing - Report - American English )

ดารณ... จ่ายเพียง 503 บาท


Thank you very much. 28/9/2558 16:29:38

#949375 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 721 บาท


Quick response 24/11/2558 14:29:29

#278496 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

vipa... จ่ายเพียง 2,929 บาท


thank you. today i submitted again 26/9/2558 0:31:30

#352974 ( Proofreading - Article - British English )

auiz... จ่ายเพียง 547 บาท


Very good. Thank you. 2/9/2558 20:35:11

#342759 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 554 บาท


Great job. Thanks. 31/8/2558 10:41:14

#713256 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

tarn... จ่ายเพียง 2,410 บาท


thank you so much for revises 27/8/2558 14:13:06

#157439 ( Proofreading - Article - British English )

auiz... จ่ายเพียง 197 บาท


Thank you very much. 31/8/2558 10:38:45

#947752 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

apfa... จ่ายเพียง 4,284 บาท


Best improve เยี่ยมครับ ลดเวลาการทำงาน และ ช่วยแก้ในยามเร่งด่วนได้ 15/8/2558 13:29:45

#261469 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

arce... จ่ายเพียง 5,472 บาท


very well Thank you very much 10/8/2558 10:04:32

#436364 ( Rewriting - Letter of recommendation - British English )

Bj L... จ่ายเพียง 616 บาท


Good job. Flawless and on time. 16/7/2558 20:03:22

#183921 ( Rewriting - Article - American English )

Andy... จ่ายเพียง 852 บาท


Awesome 13/7/2558 23:23:15

#534625 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

Vera... จ่ายเพียง 749 บาท


Great working! 7/7/2558 21:52:04

#329159 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

อังก... จ่ายเพียง 2,897 บาท


Thank you so much 5/7/2558 15:52:06

#664892 ( Proofreading - Dissertation - British English )

dund... จ่ายเพียง 3,504 บาท


good 30/6/2558 8:50:38

#884853 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

khan... จ่ายเพียง 2,093 บาท


Love it 20/6/2558 20:23:17

#473782 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

pani... จ่ายเพียง 210 บาท


Good but small revisions like proofreading not editing. 14/6/2558 19:58:23

#755322 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

pora... จ่ายเพียง 3,385 บาท


High quality of work. Over my expectation. Thanks. 22/5/2558 10:44:45

#182795 ( Proofreading - Research paper - American English )

dund... จ่ายเพียง 2,046 บาทนอกจากสั่งซื้อผ่านระบบแล้ว ยังสามารถสั่งผ่านอีเมลได้ที่ proofread4sure@gmail.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 087-8314785

ตรวจสอบราคา

ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

 • ประเมินราคาได้เองทันที
 • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
 • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
 • ระบบติดตามความก้าวหน้า
 • เราใช้คนตรวจ 100%
 • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
 • สามารถรับรองเอกสาร
 • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม