อัตราค่าบริการ


Proofread4sure.com ยินดีให้บริการงานตรวจแก้ภาษาอังกฤษสำหรับงานทุกประเภท โดยเฉพาะงานวิชาการ ทั้งนี้เรามี English Native Proofreaders and Editors ที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับแก้ภาษาอังกฤษ โดยอัตราค่าบริการจะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและต่ำกว่าผู้ให้บริการในต่างประเทศ แต่คุณภาพของงานเทียบเท่ากัน เรามีอัตราค่าบริการคิดเป็นสองแบบคือ

1. Proofreading Service

เป็นการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาเป็นหลัก เช่น ไวยากรณ์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ

อัตราค่าบริการ 0.55 บาท/คำ

2. Proofreading & Editing

เป็นการตรวจโดยละเอียดและแก้ไขเรียบเรียงใหม่ ให้เหมือนเจ้าของภาษาเขียนเอง

อัตราค่าบริการ 1.00 บาท/คำ

* อัตราราคาดังกล่าวคิดฐานเท่ากันหมดในงานทุกประเภทตามระยะเวลาที่เรากำหนด


ตัวอย่างงานของเรา

Sample Proofreading (British Style) Proofreading and Editing ให้กับนักศึกษาไทยที่เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เป็นการตรวจสอบให้เป็นแบบ British English โดยเจ้าของภาษาชาวอังกฤษ
Sample Essay Rewriting เป็นการ Rewrite งาน โดยอ่านงานเดิมแล้วเขียนใหม่เป็นคำพูดของเราเอง
Sample Essay Proofreading Proofreading and Editing ให้ลูกค้าที่เรียนในระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ
Sample Essay Proofreading Proofreading and Editing ให้ลูกค้าที่เรียนในระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ
Sample Thesis/Dissertation Editing Proofreading and Editing งานวิจัยระดับปริญญาเอก

ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน

1 – 10 หน้า (350 – 3,500 คำ) ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน
11 – 20 หน้า (3,501 – 7,000 คำ) ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน
21 – 40 หน้า (7,001 – 14,000 คำ) ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน
41 – 60 หน้า (14,001 – 21,000 คำ) ใช้เวลาประมาณ 8-9 วัน
61 – 100 หน้า (21,001 – 35,000 คำ) ใช้เวลาประมาณ 10-11 วัน
101 หน้าขึ้นไป (35,001 up) ไม่ต่ำกว่า 11 วัน

* นี่เป็นเวลาโดยประมาณการ เวลาจริงๆ ทาง Proofreaders/ Editors จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังได้รับงาน


Thanks, my supervisor said your did a pretty good job 9/11/2560 3:58:29

#395583 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

tila... จ่ายเพียง 848 บาท


Thank you so much for editing 8/11/2560 10:48:37

#544512 ( Proofreading & Editing - Report - American English )

nutp... จ่ายเพียง 309 บาท


I am very impressed. Yes, I will be back to use your service in the near future. 8/11/2560 21:21:32

#146237 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

siri... จ่ายเพียง 5,218 บาท


So sorry I forgot to close this job. Thank you. 14/11/2560 14:34:43

#552418 ( Rewriting - Website content - American English )

นพวร... จ่ายเพียง 3,389 บาท


Very impressive and nice service. I'll not miss this for my next documents. Thanks :D 26/10/2560 13:31:29

#359757 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

chai... จ่ายเพียง 1,914 บาท


Editor edited my thesis is a lot better. Thank you 30/10/2560 21:17:10

#538847 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

ampl... จ่ายเพียง 6,570 บาท


high quality and fast response 22/10/2560 17:28:23

#886561 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

nans... จ่ายเพียง 526 บาท


รวดเร็วมากค่ะ 18/10/2560 15:05:20

#137365 ( Proofreading - Research paper - American English )

รยาก... จ่ายเพียง 106 บาท


Good job. 20/10/2560 22:50:52

#817982 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

สนธย... จ่ายเพียง 4,978 บาท


แก้ไขงานรวดเร็วมากค่ะ 5/10/2560 19:43:44

#177798 ( Proofreading & Editing - Report - British English )

สุนั... จ่ายเพียง 317 บาท


Thank you very much. 24/9/2560 9:41:48

#815119 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

sjit... จ่ายเพียง 3,499 บาท


Thank you very much. 22/9/2560 15:03:30

#856643 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

Napa... จ่ายเพียง 4,031 บาท


Thank you very much. Ronariddh 6/9/2560 0:00:25

#458932 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 709 บาท


Great work 31/8/2560 5:42:15

#998579 ( Proofreading & Editing - Report - British English )

Sora... จ่ายเพียง 3,936 บาท


Thank you very much for your good job. I really pleasure to come back again. 25/8/2560 22:59:07

#824342 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

apiw... จ่ายเพียง 1,935 บาท


Thanks 24/8/2560 21:23:40

#615592 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

Grit... จ่ายเพียง 280 บาท


thank you peter 29/8/2560 14:18:42

#861135 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

nj_n... จ่ายเพียง 3,917 บาท


Thank you Robert 16/8/2560 11:24:59

#484319 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

SK... จ่ายเพียง 183 บาท


Thanks 15/8/2560 13:54:25

#415819 ( Rewriting - Dissertation - British English )

Grit... จ่ายเพียง 162 บาท


Thanks for your work, it was wonderful. 31/7/2560 22:49:00

#326543 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

tal_... จ่ายเพียง 650 บาท


Thank you Peter 30/7/2560 21:55:00

#267124 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

Grit... จ่ายเพียง 3,266 บาท


Thanks you very much. 24/7/2560 23:12:25

#748395 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

katn... จ่ายเพียง 1,379 บาท


Thank you for your great service. 17/7/2560 15:53:11

#516838 ( Proofreading - Research paper - American English )

Sara... จ่ายเพียง 4,534 บาท


many thanks 5/7/2560 19:11:28

#894282 ( Proofreading - Dissertation - American English )

tips... จ่ายเพียง 271 บาท


Really appreciated 4/7/2560 1:14:58

#987382 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

swth... จ่ายเพียง 3,315 บาท


Thank you very much Peter :) 30/6/2560 19:26:11

#529184 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

S M... จ่ายเพียง 316 บาท


Thank you very much. I am really appreciated. 29/6/2560 13:13:37

#298148 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

MK... จ่ายเพียง 1,535 บาท


Thank you 26/6/2560 12:58:51

#894479 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

ภุชง... จ่ายเพียง 1,638 บาท


Good job. Very fast work 22/6/2560 23:18:05

#679963 ( Proofreading - Research paper - American English )

siva... จ่ายเพียง 2,709 บาท


Very fast and great job. 29/6/2560 18:54:45

#529317 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

Jamc... จ่ายเพียง 305 บาท


Thank you for your quick response 22/6/2560 13:15:32

#943137 ( Proofreading - Thesis - American English )

ชวลิ... จ่ายเพียง 2,851 บาท


excellent Thank you Peter 27/6/2560 17:39:00

#753434 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

SK... จ่ายเพียง 461 บาท


Thank you very much Peter. 18/6/2560 13:37:35

#596366 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

S M... จ่ายเพียง 224 บาท


Thank you so much :) 17/6/2560 15:10:02

#186635 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

S M... จ่ายเพียง 666 บาท


Thanks Robert 16/6/2560 14:07:46

#122517 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

S M... จ่ายเพียง 413 บาท


many thanks. 15/6/2560 15:33:43

#321339 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

tips... จ่ายเพียง 685 บาท


Thank you very much 15/6/2560 15:42:54

#643319 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

nopb... จ่ายเพียง 963 บาท


It is much improving and concise. 14/6/2560 18:41:22

#342834 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

ck_s... จ่ายเพียง 1,637 บาท


thank you ! 14/6/2560 8:05:34

#859633 ( Proofreading - Article - American English )

juth... จ่ายเพียง 445 บาท


impressed :) 11/6/2560 16:12:40

#155582 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

S M... จ่ายเพียง 1,048 บาท


Thank you so much Robert. 8/6/2560 17:41:36

#125755 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

S M... จ่ายเพียง 1,982 บาท


The work is good... I really satisfied 8/6/2560 13:14:51

#545924 ( Rewriting - Thesis - British English )

no-2... จ่ายเพียง 1,570 บาท


Thanks 5/6/2560 13:39:48

#938768 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

Grit... จ่ายเพียง 813 บาท


Thank you Peter :) 21/5/2560 14:28:01

#192587 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

S M... จ่ายเพียง 126 บาท


Thank you very much 18/5/2560 16:29:28

#528684 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

nopb... จ่ายเพียง 402 บาท


Always great! Thank you! 17/5/2560 20:45:37

#978766 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 643 บาท


Thank you very much for this awesome work. 12/5/2560 13:33:15

#275353 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

san_... จ่ายเพียง 1,747 บาท


Thank you so much. 6/5/2560 21:38:25

#615173 ( Proofreading - Research paper - American English )

Pawe... จ่ายเพียง 5,264 บาท


Thank you so much. It is done in much more professional way. 2/5/2560 3:39:38

#751412 ( Proofreading & Editing - Report - American English )

ธัญญ... จ่ายเพียง 2,843 บาท


Thank you, Peter 4/5/2560 13:34:34

#142532 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

Grit... จ่ายเพียง 3,167 บาท


Good proofreading, Thank you. 3/5/2560 16:01:42

#733843 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

rawi... จ่ายเพียง 5,458 บาท


Thank you so much Peter I love proofread4sure 28/4/2560 0:51:31

#351999 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

than... จ่ายเพียง 164 บาท


Fast service with good quality. Thank you very much. I'm satisfied with in. Would highly recommend. 27/4/2560 16:43:54

#876286 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

rasb... จ่ายเพียง 1,185 บาท


Thank you very much. Ronariddh 26/4/2560 22:44:30

#781963 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 2,671 บาท


Thank you very much. It looks very nice after your proofreading and editing. I'm very happy with it. 24/4/2560 14:23:13

#212184 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

ธัญญ... จ่ายเพียง 530 บาท


I'm impressed 24/4/2560 4:16:22

#334197 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

S M... จ่ายเพียง 270 บาท


Very nice re-writing article. 26/4/2560 22:56:25

#333962 ( Rewriting - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 4,828 บาท


Thank you so much, very happy with the final result! 11/4/2560 17:18:44

#931746 ( Proofreading & Editing - General letter - American English )

shya... จ่ายเพียง 214 บาท


Thank you very much Peter. Great work as always. 11/4/2560 17:09:04

#383415 ( Proofreading & Editing - General letter - American English )

shya... จ่ายเพียง 209 บาท


Fast delivery! Thanks a lot! 10/4/2560 23:32:49

#413831 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 449 บาท


It was a really great help! Amazing work, Peter! 10/4/2560 22:39:46

#926514 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,745 บาท


Exceptional ! Thanks a lot Peter! 10/4/2560 22:34:53

#279298 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,363 บาท


Fast and high quality Great job :) 9/4/2560 12:41:33

#399566 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

thit... จ่ายเพียง 409 บาท


Just Great! 9/4/2560 9:37:57

#956233 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,422 บาท


Great Job! 9/4/2560 9:37:12

#373546 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,307 บาท


Thank you 7/4/2560 13:15:32

#964886 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

Grit... จ่ายเพียง 519 บาท


Thank you very much... Perfect! 22/3/2560 20:24:43

#391328 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 581 บาท


The new version is perfect. Many thanks for great work and quick service. 19/3/2560 10:05:54

#283787 ( Rewriting - Website content - American English )

chuj... จ่ายเพียง 807 บาท


Thank you very much. 19/3/2560 9:39:51

#313976 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

kuny... จ่ายเพียง 650 บาท


Thank you very much, recommend! 19/3/2560 16:51:45

#926851 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 3,767 บาท


Hi, Peter. Thank you for proofing and editing my work. 23/3/2560 16:08:47

#936226 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

ecot... จ่ายเพียง 6,999 บาท


Always perfect! Thanks, Robert. 20/3/2560 21:40:29

#974592 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 864 บาท


Great job as always, constructive comment! 16/3/2560 11:40:50

#988843 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 3,982 บาท


Thank you very much for your fast proofing, editing and high quality of work. Good job! (: 13/3/2560 1:42:31

#314286 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

ice-... จ่ายเพียง 696 บาท


Great job, Peter. Very happy with the result! 12/3/2560 21:30:33

#219481 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 4,992 บาท


great 4/3/2560 23:41:55

#887665 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 1,148 บาท


Thank you so much Peter ,Great job like always 4/3/2560 1:58:22

#994547 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK... จ่ายเพียง 3,495 บาท


Thank you 28/2/2560 22:26:12

#685621 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

Nunt... จ่ายเพียง 355 บาท


Brilliant job! 16/2/2560 23:23:43

#666821 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK... จ่ายเพียง 576 บาท


Thank you very much. 17/2/2560 1:42:19

#537611 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 2,480 บาท


rapidly and effectively 8/2/2560 17:25:09

#266996 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

watc... จ่ายเพียง 623 บาท


thank 7/2/2560 23:15:56

#281727 ( Rewriting - Research paper - British English )

Pimp... จ่ายเพียง 3,623 บาท


Thank you very much for the fast response and quality work. 5/2/2560 18:17:05

#796364 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

p.ph... จ่ายเพียง 892 บาท


ok 5/2/2560 21:37:58

#954865 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 3,383 บาท


Quick response. Thank you for the good work and recommended . 3/2/2560 15:56:08

#373874 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Mayo... จ่ายเพียง 1,245 บาท


Always excellent! I would give 5 stars. 2/2/2560 12:44:50

#516354 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 3,512 บาท


Thank you very much and excellent revision. 2/2/2560 20:30:11

#442114 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 3,307 บาท


Thx for the work, mr.pete 31/1/2560 9:31:57

#528859 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

dhan... จ่ายเพียง 316 บาท


Thank you :) 31/1/2560 8:33:39

#443537 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

p.ph... จ่ายเพียง 1,103 บาท


Thank you for your fast proofing. 30/1/2560 16:23:08

#935555 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

p.ph... จ่ายเพียง 690 บาท


Superb!! Thank you very much Peter 28/1/2560 22:09:53

#438571 ( Proofreading & Editing - Essay - American English )

Atta... จ่ายเพียง 2,069 บาท


thank you 29/1/2560 10:12:12

#788743 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

p.ph... จ่ายเพียง 1,166 บาท


Thank you very much Peter for your superb proofreading & editing 14/1/2560 23:18:19

#919311 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK... จ่ายเพียง 4,619 บาท


Thank you very much for your support :) 11/1/2560 19:04:01

#793653 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

Nunt... จ่ายเพียง 566 บาท


Thank you very much 12/1/2560 1:09:06

#632266 ( Proofreading - Research paper - American English )

Nunt... จ่ายเพียง 1,481 บาท


Excellent 11/1/2560 9:30:31

#448975 ( Proofreading - Statement of purpose - British English )

rung... จ่ายเพียง 289 บาท


Thank you very much Robert. 16/1/2560 9:10:13

#953272 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

ecot... จ่ายเพียง 6,646 บาท


Quick response with great work ! 7/1/2560 9:59:56

#264374 ( Rewriting - Letter of recommendation - British English )

Tana... จ่ายเพียง 766 บาท


Thank you for the good work. :) 6/1/2560 0:19:29

#778479 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

Sptr... จ่ายเพียง 635 บาท


Excellent 31/12/2559 14:34:29

#951547 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK... จ่ายเพียง 4,197 บาท


Good 26/12/2559 16:15:51

#439141 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

kann... จ่ายเพียง 4,963 บาท


Thank you very much. I'm satisfy with it. 21/12/2559 7:19:18

#521856 ( Rewriting - Website content - American English )

นพวร... จ่ายเพียง 1,076 บาท


I really like it. It was so fast! Thank you 17/12/2559 10:17:06

#973613 ( Rewriting - Website content - American English )

นพวร... จ่ายเพียง 956 บาท


Thank you very much. 15/12/2559 13:12:02

#219727 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

nopb... จ่ายเพียง 2,511 บาท


Thank you for your help 13/12/2559 10:03:30

#964581 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

Tana... จ่ายเพียง 408 บาท


thank you very much 14/12/2559 20:38:44

#711183 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

tips... จ่ายเพียง 5,580 บาท


Thank you. Good job. 9/12/2559 16:12:41

#675795 ( Proofreading & Editing - Etc. - British English )

Swee... จ่ายเพียง 218 บาท


Thank you very much, peter. I am very much satistified your editing. 9/12/2559 19:22:19

#437931 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

thap... จ่ายเพียง 1,075 บาท


Thank you very much 7/12/2559 9:38:00

#663142 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

nopb... จ่ายเพียง 1,986 บาท


Thank you 4/12/2559 22:25:42

#269282 ( Proofreading - Research paper - British English )

tass... จ่ายเพียง 3,114 บาท


Thank you for your revision. 26/11/2559 19:39:51

#837199 ( Proofreading - Article - British English )

สิทธ... จ่ายเพียง 588 บาท


Love this! 21/11/2559 23:59:21

#772234 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 4,888 บาท


thank you very much 21/11/2559 8:44:24

#445883 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

tips... จ่ายเพียง 1,751 บาท


Always great! Thank you 13/11/2559 19:54:04

#128756 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 3,280 บาท


Thank you very much 12/11/2559 21:48:10

#177725 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

nopb... จ่ายเพียง 1,129 บาท


impressive work, thank you Peter 6/11/2559 19:27:45

#271363 ( Proofreading - Thesis - American English )

Ruea... จ่ายเพียง 1,824 บาท


Thank you for good Abstract and very fast for action. 29/10/2559 20:27:36

#892496 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

titi... จ่ายเพียง 246 บาท


Editor attended and elaborated with this paper. Your comments make me more understand grammar. 25/10/2559 10:38:37

#229663 ( Proofreading - Article - American English )

pani... จ่ายเพียง 11,329 บาท


Thank you 10/10/2559 6:53:28

#492685 ( Proofreading - Research paper - American English )

juth... จ่ายเพียง 1,359 บาท


Thank you so much 30/9/2559 21:18:30

#226753 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

ecot... จ่ายเพียง 4,900 บาท


Very good proof and edit, thank you so much 20/9/2559 18:37:57

#844889 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

hath... จ่ายเพียง 254 บาท


Can you sent me the revision version file Thank you 20/9/2559 0:51:32

#197396 ( Proofreading - Research paper - British English )

Pasi... จ่ายเพียง 1,059 บาท


Thank you very much for revision my manuscript. 13/9/2559 2:31:26

#396973 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 2,033 บาท


Excellent! I love the way Robert edit for me. Always excellent! 12/9/2559 11:59:10

#696144 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 1,594 บาท


Thank you so much for your help, very good proof and edit. 8/9/2559 19:35:44

#736111 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

hath... จ่ายเพียง 358 บาท


Always excellent! 8/9/2559 23:55:02

#413676 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 5,066 บาท


Thank you for your help!! 11/9/2559 22:04:40

#396912 ( Rewriting - Etc. - British English )

Pare... จ่ายเพียง 1,377 บาท


Thank you. 15/9/2559 9:41:49

#249898 ( Proofreading & Editing - Business letter - American English )

อิงห... จ่ายเพียง 682 บาท


Very good proof-edit !!! Thank you for your help. Please help me again if I have another essay ! 24/8/2559 20:33:37

#674981 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

Nunt... จ่ายเพียง 1,063 บาท


Great work, I am very satisfied with the proofreading and editing. It's over expectation. 19/8/2559 23:46:37

#122241 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

Bord... จ่ายเพียง 8,086 บาท


So fast and well done 15/8/2559 17:22:22

#995416 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

khem... จ่ายเพียง 694 บาท


Perfect proofread & Edit, thanks you for your help 24/7/2559 0:56:53

#823113 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 4,294 บาท


Viele dank,sehr gut, Heir ist wirklich ordentliche Arbeit. I have never experience such this fast and organized process. 20/7/2559 0:21:07

#979279 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

chaw... จ่ายเพียง 544 บาท


Fantastic work! very fast 13/7/2559 20:45:03

#584435 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 2,831 บาท


Super fast!! Thank you very much, Mr.Peter. helps me to improve my English in terms of writing skills. i am satisfied with it. 9/7/2559 9:20:30

#758899 ( Proofreading - Thesis - American English )

mayt... จ่ายเพียง 1,069 บาท


Mr.Peter thanks for the excellent editing and is very encouraging. Opportunity to use the service again. 6/7/2559 20:52:34

#158114 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อดิล... จ่ายเพียง 3,698 บาท


Thank you for your help. :) 4/7/2559 23:09:09

#218991 ( Proofreading & Editing - Etc. - British English )

Pare... จ่ายเพียง 547 บาท


Thank you very much. 28/6/2559 19:44:26

#647373 ( Proofreading - Report - American English )

chai... จ่ายเพียง 519 บาท


Wow! 28/6/2559 16:42:33

#998673 ( Proofreading & Editing - Website content - American English )

Jakk... จ่ายเพียง 372 บาท


Thank you. 15/9/2559 9:39:04

#185952 ( Rewriting - Thesis - American English )

sixg... จ่ายเพียง 506 บาท


Thank you.This is the fastest programme. 19/6/2559 12:19:59

#925228 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

chan... จ่ายเพียง 419 บาท


That ok, but you forgot some sentence "Respondents who have made decision to purchase online goods through smart phones in Bangkok" 23/6/2559 18:17:07

#725624 ( Rewriting - Thesis - American English )

sixg... จ่ายเพียง 82 บาท


ให้คำแนะนำดีมากเลยครับ 15/6/2559 18:08:03

#395394 ( Proofreading - Thesis - British English )

golf... จ่ายเพียง 2,815 บาท


Thank you so much. 1/6/2559 15:58:56

#967248 ( Proofreading - Etc. - American English )

PK T... จ่ายเพียง 299 บาท


Thank you so much. 1/6/2559 11:22:54

#854917 ( Proofreading - Etc. - American English )

PK T... จ่ายเพียง 1,181 บาท


Thank you very much. 27/5/2559 7:10:30

#348243 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

kikk... จ่ายเพียง 244 บาท


the editing from Mr.Peter is really perfect and super fast ! 24/5/2559 22:03:05

#122927 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

vana... จ่ายเพียง 733 บาท


ขอบคุณค่ะ 20/4/2559 22:53:36

#823119 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

prae... จ่ายเพียง 153 บาท


ส่งงานเร็วดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ 19/4/2559 22:56:57

#714991 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

prae... จ่ายเพียง 152 บาท


Thank you. I am satisfied with your editing. 19/4/2559 19:48:38

#814294 ( Proofreading - Research paper - American English )

penw... จ่ายเพียง 173 บาท


ขอบคุณมากค่ะ 17/4/2559 19:15:21

#738688 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

Pawe... จ่ายเพียง 543 บาท


Many thanks. So cool 20/3/2559 14:37:42

#242647 ( Proofreading - Article - British English )

Jenn... จ่ายเพียง 1,410 บาท


Thank you 11/3/2559 10:38:13

#466242 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

ecot... จ่ายเพียง 4,372 บาท


งานเสร็จเร็วมากค่ะ ก่อนเวลาเยอะเลย ประทับใจกับงานมากๆ Editor Peter แก้งานให้ละเอียดมากเลย มีเพิ่มเติมเนื้อหาให้แล้วก็ปรับภาษาให้ดูดีขึ้นมากๆ ฝากชื่นชมเลยค่ะ 13/2/2559 20:50:20

#494528 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - American English )

ธัญญ... จ่ายเพียง 298 บาท


หลังปรับแก้แล้วรู้สึกว่าสำนวนภาษาดีขึ้นมากเลยค่ะ อ่านแล้วมีความต่อเนื่องกันมากขึ้น งานก็เสร็จเร็วด้วย จะกลับมาใช้บริการอีกแน่นอนค่ะ 30/1/2559 23:41:14

#311444 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

ธัญญ... จ่ายเพียง 654 บาท


ขอชมในรายละเอียดมากๆ ครับ มีหลายคำที่เป็นความผิดพลาดเล็กน้อย แต่ผู้แก้ยังสามารถเห็นในจุดเล็กๆ เหล่านั้นได้ ขอบคุณครับ 14/1/2559 12:13:29

#464982 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

ecot... จ่ายเพียง 3,816 บาท


thankful for my work 5/1/2559 21:42:00

#121989 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

Khwa... จ่ายเพียง 374 บาท


Thx 22/12/2558 0:00:18

#943867 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

Vera... จ่ายเพียง 615 บาท


I really love how Peter edited my essay. 6/12/2558 15:17:08

#249746 ( Proofreading & Editing - Essay - American English )

Tung... จ่ายเพียง 331 บาท


Thank you 29/11/2558 11:22:32

#697295 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

กมลพ... จ่ายเพียง 158 บาท


thanks a lot for your helps. see you next work. ha ha ha 17/11/2558 23:32:47

#343881 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

Rodj... จ่ายเพียง 593 บาท


Thank you 13/11/2558 23:15:27

#662261 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

กมลพ... จ่ายเพียง 2,479 บาท


Super Awesome! Grammatically all corrected. Very easy to read and super fast delivery! Thanks! 5/11/2558 13:22:57

#712483 ( Rewriting - Article - American English )

Abhi... จ่ายเพียง 489 บาท


Thank you for your work 29/10/2558 10:12:54

#849557 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

กมลพ... จ่ายเพียง 1,640 บาท


Very fast reviewing and editing 25/10/2558 21:19:20

#729542 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

กมลพ... จ่ายเพียง 627 บาท


Very fast editing 27/10/2558 6:24:34

#144425 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

กมลพ... จ่ายเพียง 1,330 บาท


Excellent job! Thank you. 14/10/2558 13:34:40

#675721 ( Proofreading - Letter of recommendation - American English )

Tung... จ่ายเพียง 293 บาท


ใช้คำศัพท์ได้สวยงามและเหมาะสม และตรงต่อเวลา 29/9/2558 18:13:33

#982352 ( Proofreading & Editing - Report - American English )

ดารณ... จ่ายเพียง 503 บาท


Thank you very much. 28/9/2558 16:29:38

#949375 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 721 บาท


Quick response 24/11/2558 14:29:29

#278496 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

vipa... จ่ายเพียง 2,929 บาท


thank you. today i submitted again 26/9/2558 0:31:30

#352974 ( Proofreading - Article - British English )

auiz... จ่ายเพียง 547 บาท


Very good. Thank you. 2/9/2558 20:35:11

#342759 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 554 บาท


Great job. Thanks. 31/8/2558 10:41:14

#713256 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

tarn... จ่ายเพียง 2,410 บาท


thank you so much for revises 27/8/2558 14:13:06

#157439 ( Proofreading - Article - British English )

auiz... จ่ายเพียง 197 บาท


Thank you very much. 31/8/2558 10:38:45

#947752 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

apfa... จ่ายเพียง 4,284 บาท


Best improve เยี่ยมครับ ลดเวลาการทำงาน และ ช่วยแก้ในยามเร่งด่วนได้ 15/8/2558 13:29:45

#261469 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

arce... จ่ายเพียง 5,472 บาท


very well Thank you very much 10/8/2558 10:04:32

#436364 ( Rewriting - Letter of recommendation - British English )

Bj L... จ่ายเพียง 616 บาท


Good job. Flawless and on time. 16/7/2558 20:03:22

#183921 ( Rewriting - Article - American English )

Andy... จ่ายเพียง 852 บาท


Awesome 13/7/2558 23:23:15

#534625 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

Vera... จ่ายเพียง 749 บาท


Great working! 7/7/2558 21:52:04

#329159 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

อังก... จ่ายเพียง 2,897 บาท


Thank you so much 5/7/2558 15:52:06

#664892 ( Proofreading - Dissertation - British English )

dund... จ่ายเพียง 3,504 บาท


good 30/6/2558 8:50:38

#884853 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

khan... จ่ายเพียง 2,093 บาท


Love it 20/6/2558 20:23:17

#473782 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

pani... จ่ายเพียง 210 บาท


Good but small revisions like proofreading not editing. 14/6/2558 19:58:23

#755322 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

pora... จ่ายเพียง 3,385 บาท


High quality of work. Over my expectation. Thanks. 22/5/2558 10:44:45

#182795 ( Proofreading - Research paper - American English )

dund... จ่ายเพียง 2,046 บาทนอกจากสั่งซื้อผ่านระบบแล้ว ยังสามารถสั่งผ่านอีเมลได้ที่ proofread4sure@gmail.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 087-8314785

ตรวจสอบราคา

ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม