3 เหตุผล ที่บริการตรวจไวยากรณ์ไม่ถือเป็นการจ้างเขียนงาน
Is proofreading service considered cheating?

Facebook Twitter

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ทั้งงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือวารสารทางวิชาการส่วนมากจะได้รับการตรวจภาษาและตรวจไวยากรณ์โดย Editor ผู้เชียวชาญก่อนส่งตีพิมพ์เสมอ สำหรับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนักศึกษาส่วนมากก็นำงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของตัวเองไปตรวจแกรมม่าก่อนส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเช่นกัน 

แม้บริการตรวจเช็คแกรมม่าจะแพร่หลาย แต่ก็มีการตั้งคำถามหรือข้อสงสัยอยู่ว่าการใช้บริการเหล่านี้ถือเป็นการจ้างผู้อื่นเขียนงานให้หรือไม่ หากให้ผู้อื่นตรวจแก้งานให้จะถือว่าเป็นงานของเราจริงๆ หรือ ซึ่งในบทความนี้จะอธิบาย 3 เหตุผลว่าทำไมการจ้างตรวจไวยากรณ์ถึงไม่ใช่การจ้างเขียนงาน


เจ้าของผลงานเป็นผู้เขียนงานต้นฉบับด้วยตัวเอง

เป็นเพียงการจ้างตรวจแกรมม่าหรือตรวจไวยากรณ์ทางภาษาเท่านั้น

เป็นที่ยอมรับจากทั้งมหาวิทยาลัยและสำนักพิมพ์

 เช็คแกรมม่าวิทยานิพนธ์.png

1. เจ้าของผลงานเป็นผู้เขียนงานต้นฉบับด้วยตัวเอง แน่นอนว่าในการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์สักหัวข้อ ผู้เขียนย่อมเป็นผู้กำหนดทิศทางของงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยแนะแนวทางให้ ในกระบวนการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้เขียนต้องเป็นผู้ดำเนินงานเองทั้งหมดทุกขั้นตอน ทั้งศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมงานวิจัยในหัวข้อแวดล้อมจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาสนับสนุนงานของตัวเอง การเขียนวิธีดำเนินการ การวิเคราะห์และสรุปผลก็ต้องทำโดยผู้เขียนทั้งหมด แม้ว่าต้นฉบับจะเป็นภาษาไทยและผู้เขียนนำไปใช้บริการแปลภาษา งานก็ยังคงเป็นของผู้เขียน หรือหากผู้เขียนเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษและไปใช้บริการตรวจไวยากรณ์ นั่นก็ไม่ทำให้ลิขสิทธิ์งานกลายเป็นของผู้ตรวจไปได้

 เช็คแกรมม่าโดยเจ้าของภาษา.png

2. ต่อมาคือ การใช้บริการตรวจไวยากรณ์เป็นเพียงการจ้างตรวจไวยากรณ์เท่านั้น ขอบเขตของบริการตรวจไวยากรณ์หรือการตรวจเช็คแกรมม่า คือการตรวจภาษาและแก้ไขในจุดที่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ความถูกต้องทางภาษาและอื่นๆ ผู้ตรวจจะไม่แก้งานจนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาต้นฉบับและจะไม่เขียนงานขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยไม่ได้อ้างอิงตามเนื้อหาต้นฉบับเลย ผู้ตรวจจะคงวัตถุประสงค์และเนื้อความหลักของงานไว้ตามที่ผู้เขียนตั้งใจจะสื่อ ความหมายงานคงเดิม เนื้อหางานก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ งานที่ได้รับการตรวจแล้วก็จะมีภาษาที่สละสลวยและเป็นวิชาการมากขึ้น

 ตรวจแกรมม่า.png

3. เหตุผลสุดท้ายคือ มหาวิทยาลัยจำนวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศให้การยอมรับและสามารถทำได้ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษจำเป็นต้องหาผู้ตรวจไวยากรณ์ก่อนส่งงาน ซึ่งบางแห่งก็มีศูนย์รับตรวจไวยากรณ์ไว้ให้บริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน การให้เพื่อนที่เป็นเจ้าของภาษาช่วยเช็คแกรมม่าให้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่หลายคนก็ใช้บริการกับบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางภาษาและมีประสบการณ์ในการตรวจแกรมม่าเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพงาน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่กำหนดให้ผู้ที่ต้องการตีพิมพ์วารสารทางวิชาการต้องนำงานไปตรวจภาษาก่อนและต้องมีใบรับรองการตรวจอีกด้วย

 เจ้าของภาษาตรวจเช็คแกรมม่า.png

การนำงานของเราไปตรวจเช็คแกรมม่าถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ผิดกฎหมายและไม่ใช่เรื่องผิด เนื่องจากเราไม่ใช่เจ้าของภาษา เราไม่สามารถทำให้งานปราศจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้ 100% นักศึกษาต่างชาติจึงให้เพื่อนที่เป็นเจ้าของภาษาช่วยตรวจทานให้ หรือแม้แต่เจ้าของภาษาเองก็ยังให้เพื่อน อาจารย์ หรือบริษัทรับตรวจเช็คแกรมม่าเป็นผู้ตรวจงานให้อีกรอบเช่นกัน เพราะบางครั้งเจ้าของภาษาก็ไม่สามารถเห็นข้อผิดพลาดในงานของตัวเองได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมีผู้ช่วยตรวจสอบให้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการเขียนงาน ดังนั้น การใช้บริการตรวจไวยากรณ์จึงไม่ใช่การจ้างเขียนงานแต่อย่างใด  


ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการต่างๆ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ใดๆ เราทุกคนทำขึ้นด้วยความตั้งใจและทุ่มเท วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของงานจึงเป็นตัวสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่างานของเราน่าสนใจ และมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ซึ่งการตรวจภาษาเป็นเพียงหนึ่งข้อกำหนดสำหรับบางมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ต้องการตีพิมพ์เท่านั้น เพื่อให้ได้ระดับภาษาที่เป็นมาตรฐาน มีความเป็นวิชาการและน่าเชื่อถือมากขึ้น หากงานของเราไม่ได้ตรวจภาษา ไม่ได้ตีพิมพ์ แต่สร้างประโยชน์มากมายแก่ผู้อื่นและสังคม นั่นก็ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจมากแล้ว 

 เว็บตรวจแกรมม่า.png

สำหรับใครที่กำลังทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ และกำลังหาข้อมูลเรื่องการตรวจเช็คแกรมม่า ปัจจุบัน มีเว็บไซต์แอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์ตรวจแกรมม่าภาษาอังกฤษฟรีมากมาย หากคุณต้องการเช็คแกรมม่าเบื้องต้นซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ แต่หากคุณต้องการการตรวจภาษาแบบลงลึกเพื่อให้งานมีมาตรฐานพร้อมสำหรับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ทางเรามีผู้ตรวจไวยากรณ์มืออาชีพที่เป็นเจ้าของภาษา สามารถให้บริการได้ทั้ง British English และ American English เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจภาษา แนะนำประเภทการบริการที่เหมาะกับงานของคุณ สามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำได้ตามช่องทางที่หน้าเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ 
บทความล่าสุด

แท็ก